Kalksteinsmur og basseng i hagen

Flott å se hvordan mur og basseng har blitt etter at siste byggetrinn er på plass, og fikk bilder tilsendt av kunde.